Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ JA VASTUULLINEN TAHO

Raskaspari Oy
Y-tunnus 2815806-1
www.raskaspari.fi
Osoite: Leväsentie 2 70700 Kuopio
Puhelin: 010 2896949
Sähköposti: asiakaspalvelu@raskaspari.fi

Sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on
Raskaspari Oy (jäljempänä ”Raskaspari”). Raskasparin puoleen voi vastuullisena tahona kääntyä
ottamalla yhteyttä Raskasparin asiakaspalveluun:
Raskaspari asiakaspalvelu Arkisin 08-16
Osoite: Raskaspari Oy, Tiirankatu 2, 74120 IISALMI.
Puhelin: 010 2896949
Sähköposti: asiakaspalvelu@raskaspari.fi

ASIAKASREKISTERIT
Tehdessäsi tilauksen Raskasparin verkkokaupasta Raskaspari kerää tarpeelliset henkilötietosi
tilauksen toteuttamiseksi Raskasparin asiakasrekisteriin.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin myös rekisteröityä Raskasparin asiakkaaksi, jolloin
hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Raskasparin asiakasrekisteriin. Tämä yksinkertaistaa tilausten
tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla sivullasi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi
tilaukset.

Voit myös halutessasi liittyä Raskasparin asiakkaaksi liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi. Hyväksyt
tuolloin sen, että Raskaspari kerää tarpeelliset yhteystietosi uutiskirjetilaajien asiakasrekisteriinsä ja
että Raskaspari käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut etumme liittyen mm. asiakas- ja
sopimussuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, täytäntöönpanoon ja laskutukseen, asiakkaan
suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään mm. tilausten, laskutuksen, tuotteiden toimittamisen,
asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden
asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja
asiointitietoja voidaan käyttää myös asiakkaan käyttäytymisen analysointiin ja profilointiin sekä
tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi
rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeasiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen
lähettämisen sekä kilpailuihin että arvontoihin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen
yhteydessä.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ
Raskasparin asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana,
vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Raskasparin uutiskirjeasiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja
kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen
tilaamiseen liittyvät tiedot.

Yhtiö ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Yhtiön tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa
sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat mm. suora- tai muun markkinoinnin
järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden
postitukseen tai maksamiseen.

Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen
ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin
voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Raskasparin asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja
suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja
hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin
suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksensa ja soveltuvan lainsäädännön
perusteella tarpeellista. Pyrimme kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että virheelliset ja
vanhentuneet tiedot oikaistaan tai hävitetään mahdollisimman pian.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Jos
asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheellisen tiedon
korjaamiseksi tai poistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus myös vastustaa tietojensa käsittelyä
oikeutetun etumme perusteella, suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
Asiakkaalla on myös tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojen
käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista.

Suoramarkkinoinnin voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen ja
asiakas voi myös peruuttaa suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus saada antamansa henkilötiedot
koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tähän kohtaan liittyvät pyynnöt voi toimittaa kirjallisesti Raskasparin asiakaspalveluun
(yhteystiedot yllä). Raskaspari soveltaa näihin pyyntöihin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä
sekä noudattaa tehtyihin pyyntöihin liittyviä, mahdollisia pakottavaan oikeuteen perustuvia
rajoituksia. Asiakas voi myös tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai pyytää lisätietoja
tietosuojaviranomaisilta.

EVÄSTEET
Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt
evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen
istunnon aikana. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy
evästeiden käyttöä, tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivustomme ja palveluidemme
toiminallisuutta. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit esimerkiksi
ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista
sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se
ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Parannamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä
muutoksia aika ajoin. Tiedotamme merkittävistä muutoksista silloin, kun soveltuva lainsäädäntö
niin edellyttää. Muuten suosittelemme, että tarkastat tämän tietosuojaselosteen sisällön
säännöllisesti.